Geld lenen met laag inkomen

Heb je de beschikking over een laag inkomen, dan is het niet verwonderlijk dat je vroeg of laat in een situatie belandt waarin je met spoed extra geld nodig hebt. Maar juist wanneer je een laag inkomen hebt, is het verkrijgen van een lening gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch zijn er ook voor mensen met een smalle beurs genoeg mogelijkheden.Waarom geld lenen met een laag inkomen moeilijk is

Geen enkele bank of financiële instelling gaat te werk vanuit altruïstisch oogpunt. Men wil je dus geen geld schénken, maar wel lénen. Dit kan uiteraard alleen wanneer de bank of andere kredietverstrekker de zekerheid heeft dat het geleende geld op termijn ook weer retour komt. Bij mensen met een laag inkomen valt dat echter nog maar te bezien. Er blijft immers na het betalen van alle vaste lasten niet veel over, zodat de maandelijkse betalingsverplichtingen wellicht in het gedrang komen. Ook wanneer de kredietverstrekker het geld op andere manieren wil verhalen, zoals bijvoorbeeld via een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, ontvangt men nog weleens nul op het rekest. Bij loonbeslag blijft namelijk een gedeelte van het inkomen (de zogenoemde beslagvrije voet) buiten beschouwing, omdat de wetgever stelt dat iemand in ieder geval geld nodig heeft om te wonen en van te eten. Er wordt dus alleen beslag gelegd op het inkomen boven de beslagvrije voet.

Hoe nu geld lenen met een laag inkomen

Heb je de beschikking over een laag inkomen en wil je toch een lening afsluiten, dan zijn er nog altijd voldoende mogelijkheden. Met een minimuminkomen van 1200 euro bijvoorbeeld, kan je toch nog terecht bij veel aanbieders van snel- en minikredieten. Hierbij moet je wel rekening houden met het feit dat deze vorm van lening vaak een korte doorlooptijd heeft, oftewel de lening moet al binnen een paar weken worden terugbetaald. Ook is het bedrag dat je kunt lenen meestal beperkt tot enkele honderden euro’s. Heb je meer geld nodig, dan zal je op een andere manier een lening moeten zien te verkrijgen. Hiertoe zijn vaak meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht zal denken: heb je niet of nauwelijks inkomsten maar wel de beschikking over enkele waardevolle goederen (zoals juwelen, een schilderij of een motorfiets), dan is het afsluiten van een lening bij de stadsbank van lening wellicht een goede optie. Hierbij sluit je een geldlening af tegen een schappelijk rentepercentage, maar met verstrekking van een onderpand.

mba.o50.jp
助け愛.biz/m-wakaresa_ai.html
Hebt u een vraag die niet op de website beantwoord wordt? Neem contact op.